ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1η

ώρα

815

900

2η

ώρα

905

950

3η

ώρα

1000

1045

4η

ώρα

1055

1140

5η

ώρα

1150

1235

6η

ώρα

1240

1325

7η

ώρα

1330

1410

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η

ώρα

830

910

2η

ώρα

920

1000

3η

ώρα

1010

1050

4η

ώρα

1100

1140

5η

ώρα

1150

1230

6η

ώρα

1240

1320

7η

ώρα

1330

1410