ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..

Αίθουσα Εκδηλώσεων

Γενικές πληροφορίες για την αίθουσα εκδηλώσεων μας

Σημείο αναφοράς του σχολείου μας είναι η αίθουσα εκδηλώσεων, που οφείλει την ύπαρξή της στη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Βιβλιοθήκη

Στην αίθουσα Καλλιτεχνικών «Κώστας Φραγκόπουλος», στην οποία πραγματοποιούνται και τα μαθήματα του τμήματος ένταξης, έχει οργανωθεί με συλλογική προσπάθεια καθηγητών του σχολείου, δανειστική βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας αρκετά μεγάλο αριθμό βιβλίων, τα οποία βρίσκονταν αταξινόμητα και αναξιοποίητα σε διάφορες προθήκες.

Οι προσπάθειες αυτές φέρνουν τους μαθητές  σε ουσιαστική επαφή με σημαντικά σύγχρονα ή κλασικά λογοτεχνικά κείμενα και τους «ταξιδεύουν» στο χώρο του δημιουργικού λόγου, εμπλουτίζοντας τις αισθητικές, γλωσσικές και ψυχολογικές τους εμπειρίες.

Τμήματα Ένταξης

Γενικές πληροφορίες για την τμήματα ένταξης μας.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Γενικές πληροφορίες για το εργαστήριο πληροφορικής μας.

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Γενικές πληροφορίες για το εργαστήριο φυσικών επιστημών


Το σχολείο μας διαθέτει εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, ανακαινισμένο πρόσφατα από το Δήμο Νέας Σμύρνης.

Αίθουσα Γυμναστηρίου

Γενικές πληροφορίες για την αίθουσα γυμναστηρίου μας.