Οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

στο πλαίσιο της οργάνωσης  για τη λειτουργία της Ενισχυτικής  Διδασκαλίας  Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024, καλείστε, αν υπάρχει ενδιαφέρον, να κάνετέ σχετική αίτηση.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα μαθήματα : Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού ωραρίου από εκπαιδευτικούς που θα διορισθούν για το σκοπό αυτό, ενώ τα σχολεία που θα λειτουργήσουν ως ΣΚΑΕ (Κέντρα Ενισχυτικής  Διδασκαλίας) θα ανακοινωθούν σε επόμενη φάση.

Εφόσον επιθυμείτε τη συμμετοχή των παιδιών σας σε αυτή τη διαδικασία, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση  (Υπόδειγμα_1) και  να την αποστείλετε στο σχολείο υπογεγραμμένη, είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε έντυπα μέσω του παιδιού σας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  15/11/2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- 13/11/2024

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24 _ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ