ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..

Η ιστορία του σχολείου μας αρχίζει από τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Ονομαζόταν « Ομήρειον Παρθεναγωγείον» και ιδρύθηκε το 1881, με πρωτοβουλία του Παύλου Αθηνογένη και του Διονυσίου Μαρκοπούλου.

Αρχικά ονομαζόταν «Ελληνικόν Παρθεναγωγείον Σμύρνης».
Στεγαζόταν σε ένα καλλιμάρμαρο νεοκλασικό κτήριο που χτίστηκε το 1886
σε σχέδια του Ξενοφώντος Λάτρη. Είχε μεγάλες αίθουσες, βιβλιοθήκη με 10.000 τόμους, γυμναστήριο κ.α. Το σχολείο διέθετε μεγάλη αίθουσα τελετών με προτομές
του Ομήρου, του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Ρήγα.
Μοναδική του διευθύντρια ως το 1922 ήταν η Ελένη Λουίζου.
Το σχολείο ήταν 11τάξιο και φοιτούσαν μόνο κορίτσια.
Διδάσκονταν έξι γλώσσες, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, γραμματολογία,
κοσμογραφία, ιχνογραφία, εργόχειρα, χορός, φωνητική, φυσική ιστορία κ.α.

Οι απόφοιτες έπαιρναν πτυχίο δασκάλας και γίνoνταν δεκτές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς εξετάσεις. 

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σμύρνη φρόντισαν αμέσως για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Σε ανάμνηση των σπουδαίων εκπαιδευτηρίων της Σμύρνης ονόμασαν «Ευαγγελική» το Γυμνάσιο Αρρένων της πόλης και «Ομήρειο» το Γυμνάσιο Θηλέων, του οποίου τα εγκαίνια έγιναν το 1971.

Το 1976 μετατράπηκε σε τριτάξιο γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο Θηλέων αντιστοίχως και το 1979 σε μεικτό, όπως όλα τα σχολεία, οπότε έγινε νέα αρίθμηση των σχολείων  της Νέας Σμύρνης. Έτσι μετονομάστηκε σε 2ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης. Η επωνυμία «ΟΜΗΡΕΙΟΝ» διατηρήθηκε, αλλά με τις διαδοχικές  μεταβολές η χρήση της ατόνησε. Το 1996 με ομόφωνη απόφαση τους, τα Σ.Σ του 2ου  Γυμνασίου και 2ου Λυκείου αποφάσισαν να την επαναφέρουν και προώθησαν τη διαδικασία στα αρμόδια όργανα. Από το σχολικό έτος 1998-99,με απόφαση του Υπ. Παιδείας , το 2ο  Γυμνάσιο-Λύκειο Ν. Σμύρνης μετονομάστηκε σε 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ «ΟΜΗΡΕΙΟ».