ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες και μαθητές,

μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, καθώς και για τον τρόπο που μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή σας σε αυτές, στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ir8X1dv7u0eWcOk97SBFgdWXkEKsKNEE?usp=sharing

Το χρονικό διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις Εξετάσεις Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 ορίζεται από την Παρασκευή 29-9-2023 έως και τη Δευτέρα 9-10-2023 και ώρα 23.59. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://kpg.it.minedu.gov.gr